First Ledger hjälper privata företag och ideella organisationer

Redovisning har funnits i alla tider. Dagens teknikutveckling gör det möjligt att skära bort onödiga mellanhänder och skapa en mer effektiva och transparenta lösning. Genom våra anpassningsbara digitala plattformar effektiviserar vi ekonomiprocessen för företag och organisationer. First Ledger är medlem i FAR. 

Vi vill att ni som företagsledare ska få tid över till annat

Det finns alternativ till traditionell redovisning som bygger på manuellt utförda moment. First Ledger hjälper er att anpassa ekonomisystem efter behov, automatisera processer genom integrationslösningar och digitalisera underlag för ökad tillgänglighet. På så vis kan ni som företagsledare frigöra tid åt annat. 

Vi tror att utmaningar är viktiga för vår egen utveckling

Vi på First Ledger delar en passion för moderna ekonomilösningar. Lösningar som förenklar utförande likväl som förhöjer värdet i slutprodukten. Vi arbetar professionellt utifrån en gemensam värdegrund där moral och integritet utgör grunden. Vår organisation bygger på prestigelöshet och intresse för människor. 

Förhöj värdet i beslutsunderlag genom att låta en av våra kvalificerade revisorer granska redovisning och förvaltning"