Vi vill att ni som företagsledare ska få tid över till annat

Det finns alternativ till traditionell redovisning som bygger på manuellt utförda moment. First Ledger hjälper er att anpassa ekonomisystem efter behov, automatisera processer genom integrationslösningar och digitalisera underlag för ökad tillgänglighet. På så vis kan ni som företagsledare frigöra tid åt annat.

Fakturering

Skicka dina fakturor digitalt

"Det underlättar påminnelser och inkassohantering om det skulle behövas. Ett enkelt sätt att förbättra likviditeten."

Kvitton

Fota kvitton

"Så säkerställer du att informationen laddas in direkt i ekonomiprogrammet."

Leverantörsfakturor

Skanna leverantörsfakturor

"Det både minskar risken för felaktigheter och är en förutsättning för en fullständig bankintegration."

Bankintegration

Koppla samman ekonomisystem med bank

"Genom bankintegration utnyttjar du den fulla potentialen i din digitalisering genom att automatisera hantering av in- och utbetalningar."