Inkomstdeklaration

Genom vår rådgivning vid deklarationsarbetet begränsas risken för att ni ska få betala skattetillägg 

För bolag och privatpersoner

Vi hjälper till att upprätta deklarationer för både juridiska och fysiska personer och ser till att alla nödvändiga uppgifter presenteras.

Utförande

Uppgifter lämnade i inkomstdeklaration bygger i grunden på redovisningen. Biträde med inkomstdeklaration förutsätter därför att ett komplett årsbokslut finns tillgängligt.

Standardiserade Inkomstdeklarationstjänster

I tjänsten inkomstdeklaration ingår följande delmoment för att slutprodukten ska uppfylla gällande lagar och förordningar.  

  • Biträde med skatteberäkning
  • Biträde vid upprättande av deklarationshandling och, efter ert skriftliga godkännande, insändande till skatteverket.
  • Preliminär skatteberäkning med information kring eventuell fyllnadsinbetalning

Konsultationer

Vi hjälper er gärna med närliggande konsultationer på området. Ni betalar bara för den tid och de tjänster ni verkligen behöver. 

  • Preliminära inkomstdeklarationer
  • Skalbolagsdeklarationer
  • Beräkning av lönebaserat utdelningsutrymme
  • Rådgivning kring nya lagförslag