are stockholm blir del av First Ledger

01.07.2019

Från och med 1 juli 2019 utgör redovisningsbyrån are stockholm en del av First Ledger. Vi är nu totalt 17 medarbetare fördelade på två kontor i Stockholm. 

Samgåendet stärker vår närvaro på marknaden samtidigt breddar vi vår kunskapsbas genom fler kvalificerade medarbetare med mångårig erfarenhet.