Löner

Löneadministration och lönesystem blir alltmer komplicerade och det krävs mycket av både tid och resurser för att hålla sig uppdaterad på aktuella lagar och regler inom området

Webbaserad lösning ger effektiva flöden i lönehanteringen

Vi arbetar med en webbaserad lösning för tidrapportering och reseräkningar, där den anställde rapporterar in via webben eller en mobilapp. Vill ni hellre använda ert eget tidsrapporteringssystem så går det troligt att koppla till vårt lönesystem. 

Valfrihet och transparent prissättning skapar trygghet

I de flesta fall tillämpar vi fasta priser för standardiserade tjänster. Priset beräknas med utgångspunkt i antal lönebesked och innehåller därmed inga subjektiva inslag.

Standardiserade lönetjänster

I tjänsten lönehantering ingår följande delmoment för att slutprodukten ska uppfylla gällande lagar och förordningar. 

  • Underhåll av anställningsregister
  • Registrering av lönekategorier och anställningsvillkor
  • Upprättande av lönespecifikationer baserat på lönerapport från er sida (på lönerapporten ska framgå sjukdomsdagar, semesterdagar, eventuella avdrag eller tillägg (ex reseersättning)
  • Upprättande av bokföringsunderlag
  • Årlig rapportering av kontrolluppgifter

Konsultationer

Vi hjälper er gärna med närliggande konsultationer på området. Ni betalar bara för den tid och de tjänster ni verkligen behöver. 

  • Hantera arbetsgivarintyg
  • Rapportering till Försäkringskassan
  • Pensionsrapportering samt upprätta en mängd olika rapporter för uppföljning och statistik
  • Dessutom ger vi gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår under året