Om First Ledger -
En långsiktig affärspartner

We put effort to deliver outstanding client service and demonstrating the highest standard of professional integrity

Välrenommerad Redovisningsbyrå i Stockholm

First Ledger är en välrenommerad redovisningsbyrå som hjälper små och medelstora företag med allt från löpande bokföring till rådgivning inom kvalificerade redovisningsfrågor. Vårt mål är vara en långsiktig affärspartner till företagsledare genom att bidra med kvalitativa rapporter och annan värdefull information för beslutsfattande.

Vår verksamhet har vuxit fram både genom sammanslagningar, förvärv och inarbetade relationer. Under resans gång har vi utvecklat ett starkt strukturkapital i form av
arbetsprocesser, förhållningssätt och utnyttjande av marknadsledande programvaror. Det gör oss starka och väl rustade att ge bästa möjliga service!

Vår historik som redovisningsbyrå

2014

First Ledger startar som en revisionsbyrå i Gamla Stan. Under året rekryteras ytterligare en auktoriserad revisor och blir därmed bolagets andre medarbetare.

2015

Rörelsegrenen redovisning förvärvas genom en inkråmsöverlåtelse från redovisningsbyrån Kungsholmen Partners. Verksamheten utökas därmed med ytterligare ett affärsområde.

2016

Öppnas ett nytt kontor i Gustavsberg som ett led i ett strategiskt beslut att hålla isär affärsområdena revision och redovisning.

2017

Flyttar verksamheten från lokalerna i Gamla Stan till nuvarande adress i Wenner-Gren Center på Sveavägen 166. Större och mer lättillgängliga lokaler lägger grunden för fortsatt expansion.

2018

Rörelsegren redovisning förvärvas genom en inkråmsöverlåtelse från Bolagssupporten i Stockholm.

2019

Redovisningsbyrån are stockholm med kontor i Haninge förvärvas genom en aktieöverlåtelse. Den förvärvade verksamheten slås kort efter förvärvet ihop med befintlig verksamhet inom affärsområde redovisning.

2020

Coronapandemin har präglat året genom distansarbete, ekonomiska svårigheter för flera klienter och därmed förändrade marknadsförutsättningar. Kontor i Haninge slås ihop med kontor på Sveavägen.

2021

Omorganisation sjösätts som innebär att revisionsverksamheten avslutas och kontor i Gustavsberg läggs ned. Fokus ligger nu på att utveckla och stärka redovisningsverksamheten.

Snabbfakta

0

Antal klienter

0

Antal anställda

0

Auktoriserade konsulter

0

Omsättning

Vårt team

Johanna Stubbergaard

Personal- & kontorsansvarig

Jonas Ramning

VD & Auktoriserad redovisningskonsult

Monica Wiklund

Auktoriserad redovisningskonsult

Susanne Palycha

Autoriserad redovisningskonsult

Jessica Hermansson

Auktoriserad redovisningskonsult

Annelie Andersson

Redovisningskonsult

Anh Pham Le

Redovisningskonsult (föräldraledig)

Fredrik Thomasson

Redovisningskonsult

John Lindwall

Redovisningskonsult

Peter Alexandersson

Redovisningskonsult

Catrin Sandberg

Redovisningskonsult

Karriär

Läs mer om verksamhetens hörnstenar, vad vi erbjuder och sök våra lediga tjänster

Besök vår karriärsida