Om oss

We put effort to deliver outstanding client service and demonstrating the highest standard of professional integrity

Våra medarbetare är vår styrka

First Ledger grundades i övertygelsen att smarta ekonomilösningar ska vara tillgängliga för alla. Vi vill hjälpa företag att uppnå sin fulla potential genom digitala, automatiserade och effektiva lösningar som frigör tid åt annat. Oavsett om det handlar mer tid med familj eller affärsutveckling har vi verktygen.

Vi på First Ledger delar den gemensamma visionen att vara en långsiktig partner till våra kunder. Vi vill bygga vår långsiktighet på tillförlit och ömsesidig respekt för varandra. 

Vi värdesätter egenskaper som ledarskap, teamwork och affärsmässighet

Ledarskap

Att arbeta proaktivt efter en tydlig strategi definierar vårt ledarskap. Ett ledarskap som vi strävar efter ska bygga på samspel men där vi intar en tydlig position att driva arbetet framåt. Vårt mål är att uthärda motgångar med ståndaktighet, möta oförrätter med kunskap och dela glädje med värme. Vi lyfter framför att sänka.

Teamwork

Vi försöker alltid att nyttja varje medarbetares unika egenskaper och samtidigt också utmana invanda mönster för att se saker ur nya perspektiv. Vår erfarenhet visar på att teamwork ofta leder till både säkrare och effektivare lösningar. 

Affärsmässighet

Att fördela och utnyttja resurser på ett effektivt sätt är lika viktigt som att inneha relevant sakkunskap. Vår affärsmässighet tar sig uttryck i att varje tjänst vi utför anpassas efter behov och önskemål.