Join the team - vi söker personal

Vi erbjuder utveckling och utmaning

Lediga tjänster inom redovisning

Vi söker en redovisningsassistent till vårt kontor i Stockholm.

Ansök nu via Linked

Skicka spontanansökan

Vad vi erbjuder

Utvecklingsmöjligheter utöver det vanliga

Som en del av vårt team erbjuder vi de bästa förutsättningarna för att du ska kunna växa i din yrkesroll. Redan som nyanställda får du snabbt eget ansvar och du arbetar nära människor som brinner för sin verksamhet. Tillsammans utformar vi individuella utvecklingsplaner.

Tydliga karriärvägar

Vi erbjuder en organisation där ansvar och förväntningar väl definierade och fördelade i professionella nivåer. Tillsammans fattar vi beslut om avancemang till högre professionell nivå.

Stimulerande arbetsmiljö

Vårt mål är skapa och utveckla långsiktiga affärsrelationer med våra uppdragsgivare. En långsiktig relation bygger i grund och botten på förtroende för varandra. Tillsammans strävar vi efter en arbetsmiljö där vi sätter laget framför jaget.

Hörnstenar i vår verksamhet

Ledarskap

Att arbeta proaktivt efter en tydlig strategi definierar vårt ledarskap. Ett ledarskap som vi strävar efter ska bygga på samspel men där vi intar en tydlig position att driva arbetet framåt. Professionellt uppträdande är en central del i vårt ledarskap.

Affärsmässighet

Att fördela och nyttja resurser på ett effektivt sätt är lika viktigt som att inneha relevant teknisk kompetens. Vår affärsmässighet tar sig uttryck i att varje tjänst vi utför anpassas efter behov och önskemål. Där vi nyttjar våra kompetenser och sätter dem i ett sammanhang som främjar alla parter.

Kvalitet

Förståelse för våra kunder verksamhet är grunden för att kunna leverera kvalitet och kunna bedöma risk.

Kompetens

Grunden i vårt arbete kretsar kring kunskap om rättskällor såsom lagar, förordningar, rekommendationer, ställningstaganden och praxis. Med teknisk kompetens menar vi dessutom förmågan att utnyttja system, dokumentation- och presentationsvertyg.