Rådgivning

Vi strävar efter att göra väl avvägda bedömningar, ge förtroliga råd och rekommendationer och visa på ett gott omdöme för att bidra till utveckling av just er verksamhet


Tystnadsplikt och full diskretion

Tystnadsplikt och full diskretion är självskrivet för alla våra rådgivare. Givetvis följer vi FARs etiska regler vilka omfattar IESBAs Etikkod samt FARs rekommendationer (EtikR) och uttalanden (EtikU).

Er verksamhet i fokus

För att kunna ge dig de bästa råden behöver vi lära känna er och er verksamhet. Ju mer vi vet, desto bättre kan vi skräddarsy rådgivningen.

Analys och rapportering

Vi kan hjälpa dig att använda balans- och resultaträkning till att hitta nya infallsvinklar. Vi kan exempelvis utforma trendanalyser, registeranalyser, nyckeltalsanalyser mm.

Omstrukturering

Vi kan hjälpa er att planera, prioritera och genomföra viktiga affärsstrategier. Låt oss stötta vid förvärv, försäljning eller generationsskiften.

Bolagsärenden

Vi hjälper er med alla typer av registreringsärenden till myndigheter och/eller vid behov förmedlar kontakt till utomstående specialister.

Finansiell företagsbesiktning (Due Diligence)

Vi genomför företagsbesiktningar enligt särskilda överenskommelser i varje enskilt fall.

Övrigt

I egenskap av revisorer och redovisningskonsulter har vi en gedigen kunskapsbank inom närliggande områden. I kombination med ett inarbetat nätverk av utomstående specialister kan vi vara behjälpliga vid många situationer ni som företagare kan ställas inför. Kontakta oss om ni har några specifika önskemål eller funderingar.