Revision enligt ISA

En professionell och reviderad årsredovisning stärker förtroendet för er organisation i relation till affärskontakter, banker, leverantörer och andra intressenter

Vi vet att många tänker på revision som ett tråkigt måste.

Men vi har inga problem med att vara lite trista. Tvärtom tror vi att en viss fyrkantighet skapar trygghet för er som ledning, styrelse och ägare.

Intern kontroll

Vår revisionsmodell har ett stort fokus på intern kontroll, eftersom vi tror att det är nyckeln till kvalitet och effektivitet. När vi gör en revision är det med ert bolags unika förutsättningar, förtjänster och utmaningar i förgrunden.   

Standardiserade tjänster

I tjänsten revision enligt ISA ingår följande delmoment för att slutprodukten ska uppfylla International Standard on Auditing (ISA) god revisionssed i Sverige.

  • ISA 200-299 Uppgifter och ansvar
  • ISA 300-499 Planering och intern kontroll
  • ISA 500-599 Revisionsbevis
  • ISA 600-699 Andvändning av annans arbete
  • ISA 700-799 Slutsatser och rapportering
  • ISA 800-899 Specialområden

Konsultationer

Från tid till annan inträffar behov av ytterligare information eller upplysningar. Vi hjälper självklart också till med närliggande konsultationer såsom: 

  • Yttranden enligt aktiebolagslagen (ABL)
  • Granskning enligt FARs rekommendationer RevR 1 -RevR 705
  • Granskning enligt FARs uttalanden RevU 2 - RevU 17