Våra tjänster

Lång erfarenhet omsatt i väl inarbetade metoder gör våra tjänster smarta och kostnadseffektiva

  • I alla våra redovisningstjänster följer vi Svensk standard för redovisningstjänster (Reko) och redovisningssed i Sverige.
  • Vi utför alltid revision av årsredovisning enligt International Standard on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige
  • Vi tillämpar FARs Allmänna villkor för redovisnings-, rådgivnings- och revisionstjänster

Medlem i