Bokföring, moms- och arbetsgivardeklaration samt periodbokslut i Stockholm

God kontroll över företagets finansiella situation är grunden till en effektiv styrning av verksamheten. Vi arbetar i system där ni alltid har tillgång till aktuell information och intuitiva analysverktyg

Grundläggande arbete för er bokföring

I samband med att vi lämnar offert går vi tillsammans igenom behov och önskemål kring följande arbetsmoment. Tillämpliga arbetsmoment delar vi in i undermoment där vi för vart och ett tydligt definierar ansvar och formulerar arbetsrutiner.

Nära konsultationer för rådgivningstjänster

Från tid till annan inträffar behov av ytterligare information eller upplysningar. Vi hjälper självklart också till med närliggande konsultationer. Hittar du inte vad du letar efter bland exemplen nedan är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Se även vårt utbud av rådgivningstjänster. Vi erbjuder bland annat koncernredovisning och annan ekonomisk avlastning som bokslut.

Lång erfarenhet omsatt i väl inarbetade metoder gör våra tjänster smarta och kostnadseffektiva.

Begär offert