Interim - tillfällig assistans

Säkerställ kontinuitet vid ledighet genom att anlita en av våra interimskonsulter med relevant utbildning och erfarenhet

Snabbt, flexibelt och med stort engagemang

Om ni har behov av tillfällig assistans kan vi med kort varsel bistå med resurser på flera nivåer inom ekonomifunktionen.

Vid arbetsintensiva perioder, plötslig personalomsättning, sjukdom eller föräldraledighet är det ofta svårt att avsätta interna resurser för att utföra nödvändiga arbetsuppgifter. Vid dessa tillfällen kan våra interimslösningar i ekonomifunktionen tillföra kompetens och kontinuitet under en period. 

Redovisningskonsulter som snabbt är igång med arbetet

Våra konsulter är vana att ta sig an utmanande uppgifter, arbeta med företag under förändring och bidrar från dag ett med både engagemang och ansvar. Under uppdraget får du tillgång till den samlade kompetens som finns hos våra specialister. När vi lämnar uppdraget säkerställer vi dokumentation och överlämning till företagets personal.

Vi erbjuder assistans och kompetens när ni behöver den och under den tid ni önskar. Det kan gälla exempelvis redovisningsassistenter, redovisningschefer, controller, ekonomichefer eller andra funktioner inom er ekonomiavdelning. Eftersom en optimal lösning kan kräva en kombination av kompetenser och erfarenheter, skräddarsyr vi lösningar efter era behov.

Alla uppdrag skiljer sig åt. I samråd med er definierar vi en arbetsbeskrivning med tydliga ansvarsområden

Begär offert