Löneadministration & Lönesystem

Löneadministration och lönesystem blir alltmer komplicerade och det krävs mycket av både tid och resurser för att hålla sig uppdaterad på aktuella lagar och regler inom området.

Standardiserade lönetjänster

I samband med att vi lämnar offert går vi tillsammans igenom behov och önskemål kring följande arbetsmoment. Tillämpliga arbetsmoment delar vi in i undermoment där vi för vart och ett tydligt definierar ansvar och formulerar arbetsrutiner.

Webbaserad lösning ger effektiva flöden i lönehanteringen.

Begär offert