Ekonomisk rådgivning

Vi strävar efter att göra väl avvägda bedömningar, ge förtroliga råd och rekommendationer och visa på ett gott omdöme för att bidra till utveckling av just er verksamhet

Vi erbjuder ekonomisk rådgivning inom

Ansökningar

Tillståndsärenden, anstånd med betalningar, omställningsstöd, korttidspermittering m.m.

Utdelning

Protokoll, beräkning av löneutrymme m.m.

Transaktioner

Koncernbildning, aktieöverlåtelse, ombildning, generationsskifte, likvidation m.m.

Kapitalbrist

Aktieägartillskott, obeståndsfrågor, kontrollbalansräkning m.m.

Registreringsärenden

Nybildningar, nyemissioner, fusioner m.m.

Övrigt

Aktiebok, förbjudna lån, kontakt med myndigheter m.m.

Tystnadsplikt och full diskretion

Tystnadsplikt och full diskretion är självskrivet för alla våra rådgivare. Givetvis följer vi FARs etiska regler vilka omfattar IESBAs Etikkod samt FARs rekommendationer (EtikR) och uttalanden (EtikU).

Begär offert