Redovisningsbyrå för det mindre företaget

För dig med det mindre företaget är det oftast tillräckligt att registrera alla affärshändelser en gång per månad för att hålla bokföringen à jour och tillgodose rapporteringskrav från myndigheter.

Uteslutande digital hantering

Vi arbetar uteslutande digitalt med våra kunder. Digital hantering av underlag är en förutsättning för effektiv bearbetning av data. För dig innebär det att vi anpassar följande flöden så att de passar din situation och verksamhet.

Underlag till bokföringen

Knapp som visar en scankod

Fotas antingen med mobilapp

eller skickas med e-post direkt in i ekonomisystemet.

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor betalas löpande av er och skickas därefter in av er till ekonomisystemet.

Löner

Löner förbereds och betalas ut av er och underlag skickas därefter in av er till ekonomisystemet.

Kundfakturor

Fakturor till kunder upprättas av er direkt i ekonomisystemet. Ni ser även till att dessa skickas iväg. Ni kan välja mellan flera olika alternativ för utskick såsom brev, e-post eller e-faktura. Ni kan också välja att anlita fakturaservice om ni vill ha hjälp med påminnelsehantering.

Månadsbokslut

I anslutning till månadsbokslut:

 • Bokför vi kvitton, leverantörsfakturor, kundfakturor, in- och utbetalningar, skattekonto och övriga affärshändelser,
 • Utför periodiseringar, avstämningar och kontroller,
 • Skickar månadsrapport.

Generella åtgärder

 1. Tolkning
  Informationen på inlästa leverantörsfakturor och kvitton inrapporterade genom mobilappen avläses maskinellt. Reseräkningar och annan tilläggsinformation i anslutning till inköp registreras i mobilapp.
 2. Koppling till bank
  Genom en integration mellan ekonomisystem och er bank matchar vi utbetalningar mot leverantörsfaktura och bokför affärshändelsen.
 3. Deklarationsombud
  Ni utser behöriga konsulter hos oss som deklarationsombud för att vi på ett smidigt sätt ska ha möjlighet att lämna in återkommande skattedeklarationer.

Arvode

Arvodet i exemplet avser ett aktiebolag med en 1 månadslön, 10 kundfakturor/mån, 15 leverantörsfakturor/mån, 10 kvitton/mån och momsredovisning månadsvis.

Begär offert

*Bokslut, årsredovisning och deklaration tillkommer. Licensavgifter faktureras separat. Mervärdesskatt tillkommer. Övriga villkor och förutsättningar framgår av uppdragsavtal