Bokföring & skattedeklaration

God kontroll över företagets finansiella situation är grunden till en effektiv styrning av verksamheten. Vi arbetar i system där ni alltid har tillgång till aktuell information och intuitiva analysverktyg

Digital hantering av kvitton och fakturor ökar tillgängligheten

Vi arbetar digitaliserat genom att underlag skannas eller fotograferas och på så vis blir tillgängliga i ekonomisystemet för bearbetning. Vi arbetar automatiserat genom anpassade integrationslösningar för att redovisningen i så stor utsträckning som möjligt ska uppdateras i takt med att affärstransaktioner genomförs.

Anpassade system och transparent prissättning skapar trygghet

Våra lösningar utgår från ekonomisystem som är skalbara. Ni betalar för det ni behöver. I de flesta fall tillämpar vi fasta priser för standardiserade tjänster. Priset beräknas med utgångspunkt i antal transaktioner och innehåller därmed inga subjektiva inslag.

Standardiserade bokförings- och skattedeklarationstjänster

I tjänsten bokföring och skattedeklaration ingår följande delmoment för att slutprodukten ska uppfylla god redovisningssed samt gällande lagar och förordningar.

 • Bokföring utifrån attesterade underlag
 • Filöverföringstjänster för betalningar och återläsning av betalningar
 • Inläsning av integrationsdata
 • Avstämning och kontroll av väsentliga balansposter
 • Periodisering av kostnader och intäkter
 • Rimlighetsbedömning av väsentliga resultatkonton
 • Månadsvis rapportering genom webbaserat gränssnitt
 • Biträde vid framtagandet av uppgifter inför skatte- och momsdeklarationen
 • Biträde vid upprättande av skatte- och momsdeklaration och, efter ert skriftliga godkännande, insändande till skatteverket

Konsultationer

Från tid till annan inträffar behov av ytterligare information eller upplysningar. Vi hjälper självklart också till med närliggande konsultationer såsom:

 • Utredningar
 • Presentation av underlag efter myndighetsförfrågan
 • Budgetarbete
 • Dessutom ger vi gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår under året